Заняття 3. Галицько-Волинська держава

1. Особливості становлення Галицького князівства у XI-XII ст.

2. Утворення Галицько-Волинської держави, її піднесення за правління Данила Галицького.

3. Галицько-Волинське королівство в другій половині ХІІІ – першій половині ХIV ст.: політичний розвиток, економіка та суспільство.

4. Культурний розвиток Галицько-Волинської держави: освіта, література, архітектура і мистецтво.

Список літератури:

1. Бойко О. Історія України: навчальний посібник. – К., 2005.

2. Бєлонович М. В. Українська культура часів Київської Русі : словник–довідник . – Харків, 1998.

3. Войтович Л. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія. – № 502. – 2004. – С. 13-18.

4. Галицько-волинський літопис / Ред. Котляр М.Ф. – Київ: Наукова думка, 2002.

5. Галичина та Волинь у добу середньовіччя. До 800-річчя з дня народження Данила Галицького. — Л., 2001.

6. Головко О. Князь Роман Мстиславич та його доба. — К., 2001.

7. Горбенко С. Ярослав Осмомисл. Реконструкція антропологічна та історична. — Л.; Винники, 1996.

8. Грушевський М. Ілюстрована Історія України. - Київ, 1990.

9. Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях. – Львів, 2004;

10. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.

11. Історія Львова. – Т.1. – Львів, 2006.

12. Історія української культури. У п’яти томах / Редакційна колегія тому: Толочко П. П. – головний редактор та ін. – Київ: видавництво «Наукова думка», 2001. – Т. 1: Історія культури давнього населення України. – 1136 с.

13. Історія української культури: навчальний посібник / І.Я.Хома, А.О. Сова, Ж.В. Мина; за ред.І.Я. Хоми.–Львів: Видавництво львівської політехніки, 2012.–356 с.

14. Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. – Львів, 2005

15. Котляр М. Галицько-Волинська Русь. — К., 1998.

16. Котляр М. Данило Галицький. — К., 2001.

17. Крип’якепич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1994.

18. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1993.

19. Терський С. В. Археологія доби Галицько–Волинської держави.– Львів, 2002.

20. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. –

Київ, 2006.

Теми рефератів:

1. Історичний портрет Романа Мстиславовича.

2. Архітектура Львова у княжу добу.

3. Оборонне будівництво у Галицько-Волинській державі.

4. Галицько-Волинський літопис як найвидатніша літературна пам’ятка Галицько-Волинського князівства.5. Іконопис Галицько-Волинського князівства.

6. Храмове будівництво у Галицько-Волинській державі.

7. Зовнішня політика Данила Галицького.

8. Боярство як суспільний стан Галицько-Волинської держави.

9. Галицько-Волинське королівство в часи правління Лева Даниловича.

10. Юрій Тройденович – останній правитель Галицько-Волинської держави.

Методичні поради для самостійної роботи:

Висвітлюючи перше питання, з’ясовуємо такі проблеми:

- особливості геополітичного положення Галицького князівства, та його вплив на розвиток економіки та культури краю;

- спільні і відмінні риси устрою та культурного розвитку Галицького князівства та інших земель Київської Русі;

- роль боярства у суспільно-політичному житті Галицького князівства;

- взаємини Галицького князівства з Візантійською імперією;

- становлення та розбудова Галицького князівства в часи Володимирка та Ярослава Осмомисла;

- становище Галицького князівства після смерті Ярослава Осмомисла, причини ослаблення князівства.

У другому питанні необхідно розкрити:

- особливості розвитку Волинського князівства в ХІ-ХІІ ст.;

- характерні риси правління Романа Мстиславовича;

- об’єднання Галицького і Волинського князівств в одну державу в 1199 р.;

- боротьбу Данила Галицького за галицько-волинську спадщину;

- внутрішню політику Данила Галицького: містобудування, реформування війська, суспільно-економічний розвиток держави;

- боротьбу Данила Галицького із монголо-татарами та спроби створення антимонгольської коаліції;

- обставини, за яких Данило у 1253 р. став королем Галицько-Волинської держави.

Під час розгляду третього питання необхідно з’ясувати наступне:- становище Галицько-Волинської держави в часи правління наступників Данила Галицького: Лева, Юрія, Лева ІІ та Андрія;

- Львів, як столиця Галицько-Волинського королівства в часи правління Лева;

- соціальна структура суспільства в Галицько-Волинському королівстві в другій половині ХІІІ – першій половині ХIV ст.: князі, бояри, дружинники, священнослужителі, міщани, селяни;

- відносини Галицько-Волинського королівства із сусідніми державами;

- обставини приходу до влади та внутрішня політика Юрія ІІ Тройденовича;

При висвітленні четвертого питання розкриваємо таке:

- загальні особливості культурного розвитку Галицько-Волинської держави;

- освіта у Галицько-Волинській державі;

- розвиток літератури, Галицько-Волинський літопис як основна літературна пам’ятка часів Галицько-Волинської держави;

- поступ у архітектурі: храми, містобудування, оборонне будівництво;

- мистецтво Галицько-Волинського королівства: скульптура та фрески, іконопис, книжкова мініатюра.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають особливості суспільно-політичного і культурного розвитку Галицько-Волинської держави у порівнянні з іншими князівствами Київської Русі?

2. Що стало основою економічного добробуту Галицького князівства?

3. Хто та коли об’єднав Галицьке і Волинське князівства в одну державу? Які наслідки ця подія мала для подальшого розвитку українських земель?

4. За яких обставин Данило Галицький став королем?

5. Як Данило Галицький будував відносини із сусідніми державами: Польщею, Угорщиною, Литвою, Тевтонським орденом, Золотою Ордою?

6. Що ви можете розповісти про містобудівну діяльність Данила Галицького?

7. Яким чином розвивалася Галицько-Волинська держава в часи наступників короля Данила?

8. Що стало причиною падіння Галицько-Волинської держави?

9. В чому полягають основні культурні здобутки Галицько-Волинського князівства?

10. Що собою являє Галицько-Волинський літопис, як основна літературна пам’ятка Галицько-Волинської держави?


6091556940341967.html
6091659361866939.html
    PR.RU™